Alueen kehittämishankkeet
Koljonvirran historiallisella alueella on ainutlaatuista potentiaalia ja sisältöä. Alueeseen on jo investoitu paljon: rakennuksia on kunnostettu, on tehty historiapolku ja opasteita, historiallista materiaalia on koottu eri hankkeiden toimesta. MultimediaKoljonvirran alueella toteutettuja hankkeita ovat:

Hanke
Hallinnoija 
Toteutus Budjetti €
 Lisätietoja
Koljonvirta-hankkeet Iisalmen kaupunki  1997–2000  407 000 Päärakennuksen saneeraus
Koljonvirta – historiaa ja
yrittäjyyttä -hanke
Iisalmen kaupungin
kehittämispalvelut
 2005–2007  255 000  
Koljonvirta 1808 – teemavuoden koulutus- ja
kehittämishanke
Savonia AMK,
Iisalmen yksikkö
 2007  170 000  
Mansikkaniemen katos Iisalmen kaupungin tekninen keskus
 2008-2010 46 200 (Eu-rahoitus)
 
Mansikkaniemen kesäteatterialueen jatkokehittäminen    (investointiaika 1.6.2011-31.8.2012)    

 
Näissä hankkeissa on suunniteltu ja tehty hyviä toimenpiteitä Koljonvirran nostamiseksi matkailukohteeksi. Muun muassa yhdessä hankkeessa tehty Koljonvirta-näyttely sekä multimedianäytös.

Tällä hetkellä kaupungilla on kehittämis- ja toimenpidesuunnitelma 2012-2015, jonka tarkoitus on yhdistää aiemmin tehdyt toimenpiteet ja täydentää ja päivittää ne luontevaksi kokonaisuudeksi. Suunnitelma tähtää siihen, että vuonna 2015 Koljonvirta on Ylä-Savon merkittävä ja tunnettu matkailukohde, jossa kävijälle tarjotaan alueen historia ja tarinat mielenkiintoisina tuotteina.

Alueen ympäristösuunnitelmasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä ja investoinneista vastaa kaupungin tekninen keskus.
Takaisin ylös